top of page

Mobil ve online bilgi yarışmalarının Y ve Z kuşağı personeller üzerinde olumlu etki yarattığı bilinmektedir. Kurumsal oyunların tetiklediği rekabet duygusu enerji ve motivasyonu arttırır. Kurumsal kültürün tüm çalışanlara aktarılabilmesi ve bilgi seviyesinin artması için bu teknolojilerin kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Kurumsal oyunlar ve oyunlaştırma teknolojilerine örnek olarak mobixa platformu verilebilir. Bilgi teknolojileri departmanından hiçbir talepte bulunmadan bu oyunların hazırlanabilmesi büyük kolaylık sağlar. Bilginin akılda kalıcı olması için çok tekrar şarttır. Oyunlaştırma platformunun pratikliği ve hızlı hazırlanabilmesi sayesinde birçok oyun senaryosunu personelinize her gün veya her hafta gönderebilirsiniz. Bu da bilgi yarışmasında sorulan soruların sık tekrarlanmasını ve akılda kalıcı olmasını sağlar. Bilgi yarışmaları gibi kurum içi oyunlar eğitimin akılda kalıcı olmasını sağlayan en ucuz ve en etkili çözümlerdir.

Ayrıca,  sınıf eğitimlerinizin daha enerjik olmasında ve akılda kalıcı olmasında mobil bilgi yarışması oyunlarından faydalanabilirsiniz.

bottom of page