top of page

ÜCRETSİZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.GENEL

SmartCV Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait https://mobixa.net internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ÜCRETSİZ KULLANIM İÇİN ONAY METNİNİ kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

2.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ’ ; İçerenköy Mah. Topçu İbrahim sk. QUICK TOWER Sit. No:8/10D-5 34752 Ataşehir/İstanbul Türkiye adresinde mukim SmartCV Teknoloji A.Ş (sözleşmede bundan sonra "TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ" olarak anılacaktır)

B.‘KULLANICI’ ; Ad Soyad:.......................................................... Adres:.................................................................................................................(sözleşmede bundan sonra "KULLANICI" olarak anılacaktır)

3.TANIMLAR

TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

KULLANICI: Başka kurum ve kuruluşların çalışanlarına mesleki, kurumsal gelişim veya bireysel gelişim eğitimleri veren ve bu hizmetten ücret kazanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SON KULLANICI: Kullanıcının eğitim ve etkinliklerine katılan, KULLANICININ müşterisi olan kurumlarda çalışan veya bireysel olarak eğitimlere veya etkinliklere katılan gerçek kişiler.

SİTE: TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ'ne ait internet sitesi https://mobixa.net'i

TARAFLAR: TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ ve KULLANICI’yı,

SÖZLEŞME: TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ ve KULLANICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN: Ücretsiz kullanıma konu olan ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

4.KONU

İşbu Sözleşme, KULLANICI’nın, TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ’ne ait internet sitesi üzerinden kullanım talebini ilettiği aşağıda nitelikleri ve  belirtilen ürünün teslimi ve kullandırılması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ yine bu internet sitesinde yayınlamak koşuşuyla fiyatlarda ve özelliklerde değişiklik yapabilir.

5.TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ BİLGİLERİ

Ünvanı:    SMARTCV Teknoloji Anonim Şirketi

Vergi No: Sarıgazi V.D. 6100522838

 Adres:     İçerenköy Mah. Topçu İbrahim sk. QUICK TOWER Sit. No:8/10D-5
34752 Ataşehir/İstanbul

Telefon:   (0216) 939 67 76

Eposta:   info@mobixa.net

 

6.ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslim edilecek firma:

Teslimat mail adresi:

Telefon:

 

7.SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Firma:

Adres:

Telefon:

Eposta:

 

8.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürün veya ürünlerin temel özellikleri  TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ’ne ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince de inceleyebilirsiniz. Kampanya fiyatları ve koşulları sitede yayınlanmış olan kampanya süresine kadar geçerlidir.

 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Süresiz ve ücretsiz olarak belirlenen ürünlerin ücretsiz kullanımı TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ tarafından yine bu sitede yayınlanmak suretiyle her zaman sonlandırabilir.

9.GENEL HÜKÜMLER

TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ ürünü KULLANICIYA mobixa.net/fiyatlar sayfasında yayınlanan limitlerde ücretsiz olarak kullandıracaktır. KULLANICI bu limitlerin üzerinde kullanım yapmak isterse bu talebini TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ'ne email yolu ile bildirecektir. TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ talebe karşılık gelen ücreti KULLANICIYA iletecektir. KULLANICI tarafından onaylanan talep hemen yürürlüğe girecektir.

10.GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA

KULLANICI, kendi kullanımına açılan ürün ile ilgili hassas bilgileri TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ'nin yazılı onayı olmadıkça bir başkasına açamaz, gösteremez, ifşa edemez.

TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ'nin KULLANICI'nın kullanımına açacağı hazır soru havuzu “kullanım hakkı” şeklinde verilmektedir.

TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ tarafından oluşturulmuş olan soruların ve eğer mevcut ise bu sorulara ilişkin görsellerin ve bilgilerin tüm fikri ve ticari mülkiyet hakları ile bunlara ilişkin her türlü sorumluluk TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ'ne aittir. TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ bu yolla KULLANICI'nın kullanımına açacağı soruların (ve varsa görsellerin ve bilgilerin), hukuka aykırı, suç teşkil eden ve/veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ve sair haklarını ihlal eden hiçbir öge içermeyeceğini; bu soruların KULLANICI tarafından işbu sözleşmedeki şekilde kullanımından kaynaklı olarak, üçüncü kişilerin KULLANICI’dan herhangi bir taleplerinin olmayacağını; aksi halde KULLANICI’ya yöneltilebilecek olan tüm taleplerden sorumlu olacağını kabul eder. KULLANICI, kullanımına açılan bu soruların SmartCV AŞ’nin diğer müşterileri tarafından da kullanılabileceğinin farkındadır. KULLANICI’nın, kullanımına açılan bu sorularda herhangi bir değişiklik yapma hakkı yoktur. KULLANICI, kullanımına sunulan bu soruları SmartCV AŞ’nin yazılı izni olmadan çoğaltıp satamaz, üzerinde izinsiz değişiklik yapamaz, üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşamaz. Sözleşme süresi içinde dahi olsa bu tür soruları, TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ'nin yazılı izni olmadan Mobixa platformu dışında kullanamaz, print edemez, digital olarak kopyalayamaz. Bu soruların KULLANICI tarafından kullanım hakkı işbu sözleşmenin süresi ile sınırlıdır.

11.VERİ KULLANIM İZNİ

KULLANICI, Ürünü kullandırdığı SON KULLANICI'nın (eğitimlere katılan kurumsal çalışanlar, eğitim ve etkinlik katılımcıları, akademi öğrencileri gibi) sistemde kayıtlı kişisel verilerinin veri işleyicisi sıfatıyla TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ tarafından işleneceğini SON KULLANICI'ya bildirmek ve bu konuda SON KULLANICI'nın rızasını yazılı olarak almak zorundadır. Kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili açık rıza vermemiş olan son kullanıcıların ürünü kullanmaması gerektiğini ve bu şekilde hareket edeceğini, rızası alınmamış son kullanıcının bu konuda yapacağı tüm yasal müracatların tek sorumlusunun KULLANICI olarak kendisinin olacağını kabul eder.

TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ, son kullanıcıya mal ve hizmet tanıtımı amacıyla veya ürünü daha etkin kullanabilmesi amacıyla destek mahiyetinde bildirimde bulunabilir. KULLANICI, son kullanıcıya bu konuda bilgi vereceğini beyan eder.

12.YETKİ

İşbu sözleşmeden dolayı, ihtilaf vukunda İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE İPTALİ

Sözleşme, KULLANICI'nın sistemi kullanması için TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ TARAFINDAN gönderilen maildeki aktivasyon linkine tıklamasıyla başlar. Taraflardan herhangibiri herhangibir zamanda sözleşmeyi diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak sonlandırabilir. TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ'ye yazılı bildirim adresi info@mobixa.net olacaktır. KULLANICI'ya yazılı bildirim sistemdeki email adresi üzerinden yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun kurumundan ayrılan veya görevi değişen KULLANICI Mobixa Yönetim panelini kullanamaz. TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ, KULLANICI'nın görev değişkliği veya işten ayrılması haberini alır almaz KULLANICI'nın Mobixa yönetim paneli sistem şifresini iptal edecektir.

 

 

SmartCV Teknoloji .A.Ş adına                                                        KULLANICI adına

bottom of page