Mobil ve online bilgi yarışmalarının Y ve Z kuşağı personeller üzerinde olumlu etki yarattığı bilinmektedir. Kurumsal oyunların tetiklediği rekabet duygusu enerji ve motivasyonu arttırır. Kurumsal kültürün tüm çalışanlara aktarılabilmesi ve bilgi seviyesinin artması için mobixa platformundaki online bilgi yarışmalarından faydalanabilirsiniz.

Mobixa bir MADE Danışmanlık Eğitim Teknoloji AŞ ürünüdür.

© 2021 Mobixa