top of page

Mobil ve online bilgi yarışmalarının Y ve Z kuşağı personeller üzerinde olumlu etki yarattığı bilinmektedir. Kurumsal oyunların tetiklediği rekabet duygusu enerji ve motivasyonu arttırır.
Kurumsal kültürün tüm çalışanlara aktarılabilmesi ve bilgi seviyesinin artması için mobixa platformundaki online bilgi yarışmalarından faydalanabilirsiniz.
Bilgi teknolojileri departmanından hiçbir talepte bulunmadan bu oyunların hazırlanabilmesi büyük kolaylık sağlar. Bilginin akılda kalıcı olması için çok tekrar şarttır. Oyunlaştırma platformunun pratikliği ve hızlı hazırlanabilmesi sayesinde birçok oyun senaryosunu personelinize her gün veya her hafta gönderebilirsiniz. Bu da bilgi yarışmasında sorulan soruların sık tekrarlanmasını ve akılda kalıcı olmasını sağlar. Sınıf eğitimlerinizin daha enerjik olmasında mobil oyunlardan faydalanabilirsiniz. Bilgi yarışmaları gibi kurum içi oyunlar eğitimin akılda kalıcı olmasını sağlayan en ucuz ve en etkili çözümlerdir.

bottom of page