top of page

TESLİMAT, İPTAL ve İADE POLİTİKASI

GENEL

SmartCV Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait https://mobixa.net internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

TESLİMAT

Ürün müşteriye elektronik ortamda teslim edilir. Ürün kullanım şifresinin müşteriye email veya web sitesi aracılığı ile ulaştırılmasıyla birlikte teslimat tamamlanmış sayılır. Müşteri şifrenin kendisine ulaşmadığını veya şifrenin geçersiz olduğunu 7 gün içinde bildirdiğinde sistemdeki kullanım kayıtları kontrol edilir. Bu süre içinde hiç kullanım yok ise eski kullanıcı şifresi iptal edilerek yeni bir şifre oluşturulur ve müşteriye gönderilir.

CAYMA HAKKI

ALICI; satın aldığı ürünün teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, SmartCV Teknoloji Anonim Şirketi'ne aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda, sistemden kullanım bilgisi kontrol edilecek ve hiç kullanım yoksa ücretin tamamı geri iade edilecektir. Kullanım yapıldığı tespit edildiğinde kullanım yapılan gün sayısı kadar bedel düşülerek kalan tutar iade edilecektir.

 

CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

info@mobixa.net

ÖDEME

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini mobixa.net sitesindeki ödeme yöntemlerini kullanarak peşinen öder. Ödemenin gerçekleştiği bilgisi ödeme aracı kuruluşundan alınıncaya kadar müşteriye ürünü kullanması için gereken şifre gönderilmez.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SmartCV Teknoloji Anonim Şirketi'ne ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 7 gün içerisinde iade etmek zorundadır. Böyle bir durum gerçekleştiğinde Alıcı taraf bilgilendirilerek ürün şifresi iptal edilecektir.

bottom of page